K-300 קוטל תיקנים ונמלים


K-300

קוטל תיקנים ונמלים

 • קוטל החרקים הנמכר בישראל!
 • בעל אפקט קטילה מידית ומתמשכת
 • מכיל תרכובת יעילה לטיפול תקופתי מונע
 • פעיל לאורך זמן
 • באישור המשרד להגנת הסביבה
 • יש לקרוא את הוראות השימוש לפני הריסוס
 • יעילות מוכחת
גדלים:

630 מ”ל

19.90

K-300

קוטל תיקנים ונמלים

 • קוטל החרקים הנמכר בישראל!
 • בעל אפקט קטילה מידית ומתמשכת
 • מכיל תרכובת יעילה לטיפול תקופתי מונע
 • פעיל לאורך זמן
 • באישור המשרד להגנת הסביבה
 • יש לקרוא את הוראות השימוש לפני הריסוס
 • יעילות מוכחת
גדלים:

630 מ”ל
קטגוריה:
גודל

L, M, S