סנו סושי
מטליות “זיגזג” לרצפה

ספיגה מעולה!

גדלים:

8 יחידות,
4 יחידות,
3 יחידות